Varnost pri delu in požarna varnost

Komplet obvezne opreme za avtomobil

Večina prvih pomoči poteče z letom 2013!

PREVERITE VELJAVNOST SVOJE! da je ne bo preverjala Policija


VSEBINA KOMPLETA:
  • KOMPLET ZA PRVO POMOČ ZA AVTOMOBILISTE
  • VARNOSTNI TRIKOTNIK
  • VARNOSTNO - ODSEVNI TELOVNIK  • Vsebina kompleta za prvo pomoč, ki je sestavni del kompleta obvezne opreme, je v skladu s Pravilnikom o kompletu za prvo pomoč, ki spada v obvezno opremo motornih vozil (Ur.l. RS, št. 106/2004)
  • Varnostni trikotnik, ki je sestavni del seta, je skladen s Pravilnikom ECE R 27.03, kot je predpisano v Odredbi o homologiranju varnostnih trikotnikov (št. 27.03) (Uradni list RS, št. 62/1999).
  • Varnostno-odsevni telovnik, ki je sestavni del seta, je skladen s standardom EN 471 in je delobvezne opreme tudi v številnih drugih evropskih državah, med drugim v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in na Hrvaškem.