Varnost pri delu in požarna varnost

StoritveV letu 2015 smo praznovali 20. LETNICO DELOVANJA!


Današnji časi so še kako pomembni za zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev, zagotavljanje zdravih in človeku prijaznih delovnih mest ter preprečevanju škodljivih vplivov dela na ljudi. Pojavljajo se poškodbe pri delu, bolezenska stanja, stres, posledično bolniška odsotnost in povečani stroški dela.

Procesi racionalizacije, ki so bili še posebno intenzivni po osamosvojitvi Slovenije, so pri delodajalcih terjali tudi opuščanje določenih področij dela in jih prepustili pogodbenim izvajalcem.

V OPUS BIRO-ju smo v letu 1995 postavili dejavnost na tistih področjih, ki so jih številni delodajalci vse bolj opuščali. V začetku smo izvajali predvsem svetovalne storitve na področju delovnih razmerij, kadrovanja in statusnega prava.

Kasneje, predvsem pa po uveljavitvi Zakona o varnosti in zdravju pri delu v letu 1999, pa smo dejavnost razširili tako, da sedaj kot zunanja strokovna služba izvajamo celovite storitve:
  • VARNOSTI PRI DELU,
  • VARSTVA PRED POŽAROM,
  • DELOVNIH RAZMERIJ in
  • KNJIGOVODSTVA.
 
VSE ZA PODJETNIŠTVO

Združujemo storitve, kjer lahko naročnik pridobi celotno izvajanje nalog varnosti pri delu, varstva pred požarom in delovnih razmerij. Še posebej se medsebojno povezujeta varnost pri delu in delovna razmerja. Medtem, ko je naloga prve preprečevanje poškodb pri delu in zmanjševanje posledic dela na človeka, pa se lahko druga ukvarja tudi z ustrezno razporeditvijo invalidov in drugih delavcev, pri katerih so se že pojavljale določene zdravstvene okvare ali omejitve.

V OPUS BIRO-ju združujemo glave zaposleni tehniško-varnostne, pravne in ekonomske smeri. Naše delo sloni na terenskem delu, delujemo pa na sedežu dejavnosti in podružnici v Šentjerneju. Storitve opravljamo na območju Novega mesta in celotne Dolenjske ter tudi širše po Sloveniji.

Namen našega dela je delodajalcem ponuditi celovito storitev s sloganom »VSE ZA PODJETNIŠTVO«.

V kolikor potrebujete zanesljivega izvajalca zgoraj navedenih storitev ali imate morda odprta vprašanja iz navedenih področij, smo vam na voljo!
Zagotavljamo tajnost podatkov, dokumentacijo arhiviramo tehnično varovano in v skladu z internim pravilnikom o zavarovanju osebnih podatkov.

Izkoristite celovito storitev na enem mestu!