Varnost pri delu in požarna varnost

Varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD-1 (Ur.l. RS, št. 43/11) določa vrsto ukrepov za zagotavljanje varnega dela. Določa obveznosti delodajalcev in delavcev z namenom zmanjševanja tveganj na delovnih mestih ter preprečevanja poškodb pri delu, zdravstvenih okvar, invalidnosti...

Glavne novosti zakona, ki je začel veljati 03.12.2011 so:
- preprečevanje psihosocialnih tveganj (nadlegovanje, trpinčenje...),
- preprečevanje nasilja tretjih oseb,
- promocija zdravja na delovnih mestih,
- prepoved dela pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc,
- prepoved dela pod vplivom psihoaktivnih zdravil (povečane nevarnosti za poškodbe),
- definicija "predhodno varstvo",
- definicija "samozaposlene osebe" in njene odgovornosti,
- ukinitev 9. evidenc,
- višje kazni za kršenje določil

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu ob upoštevanju temeljnih načel, podzakonskih predpisov in dovoljenja za delo MDDSZEM št. 10200-14/2015/6 poleg svetovanja nudimo:

 • izvajanje strokovnih nalog varnosti pri delu v smislu strokovnega delavca za varnost pri delu
 • določanje ukrepov za preprečevanje psihosocialnih tveganj,
 • izdelavo strokovnih podlag za izjavo o varnosti in oceno tveganj, revizijo ocen tveganj,
 • preglede in preizkuse delovne opreme; strojev, naprav,
 • preiskave/ meritve toplotnih razmer (mikroklime), osvetljenosti in hrupa na delovnih mestih,
 • usposabljanje delavcev iz varnosti pri delu,
 • izdelavo navodil za varno in zdravo delo,
 • raziskava poškodb pri delu, izdelava zapisnikov, obveščanje nadzornih organov. 
   
 • NOVO - usposabljanje viličaristov - NOVO

Preberite NAŠE ČLANKE v Našem glasilu Obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto:
članek o varnosti in zdravju pri delu - začetek veljavnosti novega zakona ZVZD-1 (št. glasila 4; december 2011; stran 6) 
- članek o varnosti in zdravju pri delu - glavne novosti zakona ZVZD-1 (št. glasila 2; julij 2013; stran 10)
- članek o promociji zdravja na delovnih mestih (št. glasila 3; oktober 2013; stran 11)
- splošni članek o varnosti in zdravju pri delu/ varstvu pred požarom (št. glasila 1; januar 2014; stran 15)
- članek o preprečevanju stresa na delovnih mestih - obvladajmo stres za zdrava delovna mesta (št. glasila 2; julij 2014)
- članek o psihoaktivnih zdravilih na delovnih mestih (št. glasila 3; december 2014)
- članek o najpogostejših vzrokih za smrtne poškodbe na delovnih mestih (št. glasila 1; april 2015)
- članek o nadzoru alkoholiziranosti na delovnih mestih (št. glasila 2; september 2015)
- članek o pomenu varne evakuacije iz objektov (št.glasila 3, december 2015)


Izvajamo tudi ostale storitve, vezane na varnost in zdravje pri delu, in sicer:
 • celovito vodenje dokumentacije
 • izdelava internih aktov (osebna varovalna oprema, mobbing...)
 • določanje ukrepov za promocijo zdravja na delovnih mestih,
 • opremljanje objektov, prostorov in delovne opreme z varnostnimi znaki,
 • zagotavljanje in prodaja opreme za prvo pomoč,
 • organiziranje ostalih preiskav/ meritev fizikalnih in kemičnih škodljivosti na delovnih mestih,
 • sodelovanje z izvajalci medicine dela (pooblaščenimi zdravniki medicine dela, prometa in športa),
 • sodelovanje pri pripravi dokumentacije za uveljevljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
 • NOVO - izvajanje meritev na elektroinstalacijah/ strelovodih po programu EDISON - NOVO

VARNOST IN ZDRAVJE pri delu na GRADBIŠČIH

Na podlagi Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/05) in potrdila IRSD št. 4501-10/2010 za investitorje oz. naročnike del nudimo storitve koordinacije varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, in sicer:
 • K1; koordinacija v fazi priprave projekta: izdelava varnostnih načrtov  (del PZI)
 • K2; koordinacija v fazi izvajanja projekta: nadzor nad izvajanjem postopkov varnega dela na gradbiščih

Izkoristite celovito storitev na enem mestu!


Naši LETAKI o promociji zdravja:
- prehlad in gripa - 01/11
-
alkohol - 02/11
-
kajenje - 01/12
-
zdrava prehrana - 02/12
-
hujšanje s hojo - 03/12
-
zdravila s psihoaktivnim učinkom
- 04/12
- hrup doma in na delovnem mestu - 05/12
- nevarnosti sončenja- 06/12
- varno premeščanje bremen - 07-08/12
- raztezne vaje v pisarni - 09/12
- preobremenitev in stres - 10/12
- varno tudi med prazniki - 11-12/12
- označevanje kemikalij GHS - 01/13
- fit v pomlad/poletje - 02/13
- klopni meningitis - 03/13
- kako lažje preživeti vroče dni - 04/13
- pomen odmorov/ počitkov med delom - 05/13
- praznično razstrupljanje telesa - 06/13
- nevarnosti padcev in zdrsov na ledenih površinah - 01/14
- spomladanska utrujenost - 02/14
- gremo na kolo
- 03/14
- previdno v gore - 04/14
- ogljikov monoksid - 05/14
- zdrsi, padci in nesreče na ledenih površinah - 01/15
-
kako lažje preživeti vroče dni - 02/15
-
posledice prekomernega sončenja - 03/15
-
pomen varne evakuacije - 04/15

Letaki so namenjeni izobešanju na oglasne deske oz. vidna mesta po prostorih podjetij/ ustanov in motivirajo k zdravem načinu življenja, zdravim navadam, opustitvi slabih razvad...POVEZAVE:
-
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
-
Inšpektorat RS za delo
-
Zbornica VZD
-
Zveza društev varnostnih inženirjev
-
zakonodaja