Varnost pri delu in požarna varnost

Knjigovodstvo

Za samostojne podjetnike in družbe nudimo:

  • celovito vodenje poslovnih knjig
  • obračun prispevkov in plač
  • obračun DDV
  • izdelava poročil in bilanc
  • računovodsko - administrativna dela
  • vodenje kadrovskih evidenc
  • knjigovodsko svetovanje