Varnost pri delu in požarna varnost

Delovna razmerja

Na podlagi Zakona o delovnih razmerij ZDR-1 (Ur.l. RS, št. 21/13) in podzakonskih predpisov za delodajalce nudimo:

 • kadrovsko svetovanje
 • svetovanje s področja delovnih razmerij, zaposlovanja, urejanja zaposlovanja delovnih invalidov…
 • izdelavo organizacij in sistemizacij delovnih mest
 • normativno ureditev delovnih razmerij in plač, oblikovanje sistema nagrajevanja
 • izdelavo pravil družb
 • izdelavo prijav prostih delovnih mest oz. potreb za zaposlitev delavcev
 • izdelavo pogodb o zaposlitvi (določen čas, nedoločen čas, pogodbe o poslovodenju...)
 • izdelavo prijav/ odjav delavcev v obvezna zavarovanja
 • izdelavo obvestil in odločb v zvezi z zaposlovanjem delavcev  (letni dopusti, napredovanje, opomin, sporazum...)
 • izdelavo drugih internih aktov (letni dopust, napredovanje, nagrajevanje, zavarovanje osebnih podatkov, mobbing...)
   
 • po želji naročnika izvedemo celotni postopek za zaposlitev delavcev (razpis, razgovor, izbor delavcev)
Novi ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH ZDR-1 (Ur.l. RS, št. 21/13), ki je začel veljati 12.04.2013 prinaša vrsto novosti; več o tem si preberitev v našem ČLANKU.


Izkoristite celovito storitev na enem mestu!POVEZAVE:
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
- Inšpektorat RS za delo
- Zavod za zaposlovanje
- Zavod za zdravstveno zavarovanje
- Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje
- Zveza društev za kadrovsko dejavnost Slovenije
- zakonodaja