Varnost pri delu in požarna varnost

Rezervni sanitetni komplet za omarice

Komplet sanitetnega materiala je namenjen zamenjavi starega sanitetnega materiala z novim v obstoječih omaricah za prvo pomoč.