Varnost pri delu in požarna varnost

Kovčki za prvo pomoč na delovnem mestu

Omarica je sodobno zasnovana kot kovček, ki ga lahko prinesete do poškodovanca. Pred tem ga izvlečete iz posebnega nosilca, pričvrščenega na steno.